Gröndals pensionärsklubb

Välkommen till Gröndals pensionärsklubb
 

Vårt motto: "Klubben med det lilla extra"


Gröndals pensionärsklubb är en av Esbo svenska pensionärers rf nio klubbar. 31.12.2009 hade Klubben 76 medlemmar, varav hälften är aktiva medlemmar som möter upp varannan fredag.
Klubben är inte stor, men det är i detta fall en fördel, eftersom det skapar samhörighet, trivsel och gemenskap, vilket är Klubbens målsättning.