Gröndals pensionärsklubb

Kontaktpersoner vid pensionärsklubben i Gröndal


 Ordförande Vakant
ESP, Esbo svenska pensionärer,  sköter Gröndal direkt

För programmen kontakta ESP:s

ordförande Gustav Båsk 

tel. 0500100172
 
För medlemsärenden kontakta

kassör Carita Sormunen 

sköter både ESP och Gröndal
 


 

Övriga styrelsemedlemmar